Regelstyrt godkännande

Vill du automatisera hanteringen av leverantörsfakturor är regelstyrt godkännande väldigt smidigt. Det innebär att du genom att sätta en regel kan slippa se de leverantörsfakturor som träffas av regeln. Till exempel om du får en hyresfaktura på samma belopp varje månad. Då säger du att hyresbolagets fakturor som är på ett valt belopp och en vald intervall ska automatiskt godkännas. Eller att alla fakturor från din valda leverantör inte behöver kollas på. Självklart behöver du någon form av skanning för att få detta att fungera.

Vilka typer av regler som bokföringsprogrammen erbjuder skiljer sig åt. Vissa har enklare, andra har mer avancerade möjligheter. Men jagar du automatisering är denna funktionen av väldigt stor vikt. För leverantörsfakturor är vanligt förekommande, kan du få bort en stor del av dessa genom automatisering har du vunnit mycket. För de allra flesta företagen är det hantering av just leverantörsfakturor och kvitton som är de stora bovarna när det kommer till administration. Därför är det klokt att tänka till på dessa hur du kan designa flöden som kräver minimal hantering.

Nedan listar vi hur bokföringsprogrammen ser på regelstyrt godkännande av leverantörsfakturor.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant