Lönehantering

Är du en enmanskonsult kanske lönehantering i bokföringsprogrammet är en deal breaker. Men har du några anställda och vill effektivisera hanteringen av att göra löner, då är det ofta smidigt om programmet även hjälper dig att göra löner. Vi har i denna artikel listat vilka bokföringsprogram som kan erbjuda dig med lönehantering. Vill du veta mer om hur löner fungerar hos respektive bokföringsprogram har vi gjort en artikel om det.

Vill du effektivisera din lönehantering finns det några funktioner som är bra om det finns. Dessa justeras så klart beroende på din storlek av verksamheten. Men integration med Skatteverket för att enklare redovisa källskatt och arbetsgivaravgifter är skönt om det finns. Men viktigare är funktionalitet för att hålla koll så rätt arbetsgivaravgift sätts, att programmet hjälper till att rätt skattetabell används för att dina anställda ska undvika kvarskatt. Men också att semesterdagar hålls koll på och diverse tilllägg, som förmånsbil, hanteras automatiskt.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant