Lagring av inskannat

Lagring av inskannat material är det du som företagsägare som är ansvarig för. När du anlitar ett bokföringsprogram, som erbjuder skanning så läggs ju de fysiska fakturorna någonstans (och även de mottagna mail och så vidare). Denna lagring är det bra om man förstår hur den görs. Det ska vara brandsäkert, det ska gå att få ut underlaget till rimlig tid (och kostnad) och så vidare.

Här nedan har vi listat hur bokföringsprogrammen ser på lagring av inskannat material.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant