Kostnad kvittoapp

Kostar det att använda bokföringsprogrammens kvittoappar? Det har vi tagit reda på här.

Vinsten med att använda en kvittoapp för att hantera bolagets kvitton är odiskutabla. En väldigt stor andel av det som kategoriseras som onödig administration rör att jaga in saknade kvitton. Motståndet att göra det direkt är oftast för stort, för det är för jobbigt.

Hur fungerar då en kvittoapp?

De flesta fungerar ungefär på samma sätt. Du får ett fysiskt kvitto som du tar kort på. Ibland fyller bokföringssystemet i fälten automatiskt. Ibland behöver du fylla i några fält själv. Det finns även andra lösningar där du får en notis om att något dragits från ditt kort och då handlar det mer om att komplettera med en bild.

Måste jag spara papperskvittot?

Du måste spara bokföringsunderlag i den formen du fick det. Så du behöver inte skriva ut ett mail till papper, men du kan inte heller slänga ett papperskvitto. Men det ok att bokföra en digital kopia av kvittot, så länge du kan på rimligt sätt visa upp originalet om någon frågar efter den. Sen om någon kommer fråga om originalkvittot på 25 kr för en parkering i Flemingsberg, det är en annan sak.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant