Skicka in kvitton med mobilapp

Vill du kunna skicka in kvitton med en mobilapp direkt till bokföringen? Här har vi gått igenom vilka bokföringsprogram som kan det. Vi går också genom vilka affärssystem som inte kan det, minst lika viktigt.

Behöver jag spara originalkvittot?

Ett kvitto ska sparas i det originalformat som du fick det i. Får du det i pappersformat behöver du tyvärr spara det så. Får du det som ett mail ska det sparas så. En vanlig missuppfattning är att allt ska vara utskrivet och i pappersform, så är det alltså inte.

Om du får ett papperskvitto behöver du alltså inte skicka in det till en bokföringskonsult. Ett foto fungerar att bokföra utefter. Kvittot kan du spara i en mapp eller dylikt tillsvidare. Detta innebär ett lite kortare krav på lagringstiden på originalkvittot, vi vet ju alla hur dåligt ett kvitto mår av att åldras. Men annars ingen skillnad.

Kan vi inte bara få digitala kvitton i stället?

Det jobbas på det. Kivra har flera stora leverantörer. Du får i dag mailkvitton på ganska många ställen. Har du många kvitton från ett och samma ställe kan det fungera om du ber att få en samlingsfaktura eller om du ser om reglerna om gemensamt verifikat kan fungera. Men att skicka in kvitton på 25 kr och att de ska bokföras manuellt, det är en väldigt dyr lösning. Det kostar förmodligen mer att hantera kvittot än skatteeffekten av att du upptar mer kostander.

Hur fungerar en kvittoapp?

En kvittoapp är en typ av programvara som används för att skapa och hantera kvitton på ett enkelt och smidigt sätt, ofta via en smartphone eller surfplatta. Kvittoappen kan användas av företagare och anställda för att snabbt och enkelt skapa och spara kvitton på olika utgifter, såsom resekostnader och inköp av material. Kvittoappen kan också kopplas till företagets bokföringssystem, så att kvitton automatiskt kan registreras i företagets ekonomiska redovisning. På så sätt kan kvittoappen bidra till att förenkla och effektivisera bokföringsarbetet, samtidigt som den ger en tydlig och överskådlig bild av företagets utgifter. Detta genom att det blir ett standardiserat flöde. Väljer du representation får du fylla i syfte och vilka som var med. På så sätt hjälper systemen dig att uppfylla Skatteverkets krav.

Nedan listas hur bokföringsprogrammen ser på att fota in kvitton direkt till bokföringen.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant