Koppling till betalkort

Vill du få full automatisering med kvittohantering behövs det en integration med en kortleverantör. Eller ett eget kort.

Integrera med en kortleverantör

När du får ett kvitto måste du redovisa denna på ett eller annat sätt. Traditionellt skickar du kvittot till en redovisningskonsult eller ekonomiavdelning för hantering. Nu blir det mer och mer vanligt med en app för att fota in kvittona. Med vinst att det går fortare, blir mer spårbart och kostnaden för administration blir lägre. Vill du som företagare dra det ännu längre finns det lösningar som integrerar direkt med kortleverantören. På så sätt kan du få direktrespons på om saker saknas, vilka belopp som drogs och vart köpet gjordes. Det måste fortfarande knytas en bild till affärshändelsen (men det är ingen vild gissningen att detta kommer ändras). Men du får en mycket enklare hantering med mindre tid nerlagd per kvitto.

Kvittoexperter

Det har dykt upp flera aktörer som enbart sköter kvittohantering, till exempel Pleo. Du måste fortfarande skjuta över bokföringen till ditt bokföringsprogram, till exempel Fortnox. Det underlättar din hantering avsevärt, om du kan köpa in hur de jobbar.

Här nedan kan du se om bokföringsprogrammen har en integration med kortleverantör eller ej.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant