Hur fungerar löner

Hur fungerar löner hos de svenska bokföringsprogrammen? Det går vi översiktligt genom här.

Flera bokföringsprogram väljer att använda egna lösningar, medan andra väljer att integrera med lönesystem. Där MaxPA är det vanligaste förekommande. Men det är också många bokföringsprogram som inte erbjuder löner alls. I de fallen får du som bokföringskund själv hitta en lösning som fungerar för dig. Ofta har man enkla löner och bokför de då manuellt, eller så får man leta upp en systemlösning.

I denna sammanställning nedan kan du se hur bokföringsprogrammen hanterar lönehantering.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant
 • Du, och alla andra som ska få lön, rapporterar avvikelser om det finns några sådana. Semester, sjukdom, VAB, övertid och liknande rapporteras i Wints app. Därefter betalas lönerna ut av Wint som också rapporterar till Skatteverket.
 • Dooer
  3.55
  Har du standardlöner fyller du i din lön endast en gång sedan förbereder Dooer den åt dig och du kan då betala ut den direkt från programmet. Skulle du behöva ändra eller lägga till, förmåner och avdrag gör du det genom att klicka på den du vill ändra. Du ser alla ändringar beräknas automatiskt framför dig. Via bankintegrationen kan du betala ut löner direkt via Dooers tjänst.
 • Fortnox har en lönemodul som du kan aktivera, en enklare för enmansföretag och en mer fullskalig. Där lägger du till anställda och gör själva lönen. Godkänn sedan för inskick till Skatteverket.
 • INBooks
  3.18
  Du skapar upp de anställda du har. Genom att sätta en lön före skatt och sedan eventuella avvikelser skapar du en lönekörning.
 • Visma eEkonomi
  3.93
  Funktionen lön är ett tillägg som du behöver aktivera. Efter ställt in inställningar och lagt till anställda kan du skapa lönebesked. Du kan lägga upp återkommande rader, till exempel att Jens alltid ska ha 20 000 kr per månad. När du är klar med alla personers löner får du manuellt gå till din bank och göra utbetalningar. Du får hjälp att skapa en arbetsgivardeklaration, men får sköta själva uppladdningen till Skatteverket själv.
 • Fortnox + byrå
  3.51
  Fortnox har en lönemodul som du kan aktivera, en enklare för enmansföretag och en mer fullskalig. Om du arbetar tillsammans med en konsult så kommer du överens med denna om vem av er som gör vad.
 • PE Accounting
  3.54
  Lönen sammanställs en gång per månad, då skickas det ett mail där man gå in och frånvarorapportera.
 • Aspia
  2
  Aspia anpassar sig efter kunds kollektivavtal och interna policys. Detta gör de i främst i egna system och processer. Kund levererar in löneunderlag (till exempel avvikelser, utlägg och så vidare) via deras affärsplattform MyBusiness. Sedan framställer Aspia lönespecifikationer, bankfiler och underlag för AGI till Skatteverket. De erbjuder även tillhörande rapportering till myndigheter och försäkringsbolag.
 • Visma eEkonomi + byrå
  3.93
  Funktionen lön är ett tillägg som du behöver aktivera. Efter ställt in inställningar och lagt till anställda kan du skapa lönebesked. Du kan lägga upp återkommande rader, till exempel att Jens alltid ska ha 20 000 kr per månad. När du är klar med alla personers löner får du manuellt gå till din bank och göra utbetalningar. Du får hjälp att skapa en arbetsgivardeklaration, men får sköta själva uppladdningen till Skatteverket själv. Men i denna lösning samarbetar man med en konsult, så du kan själv välja hur mycket du ska göra, och hur mycket konsulten ska göra.
 • Red Flag
  3
  Du får lägga till anställda och sedan vilken lön du vill ha plus eventuella tillägg, som till exempel semesterersättning eller sjukdagar. Red Flag sköter sedan skatt och arbetsgivaravgifter.
 • När du lagt till en anställd får du lägga upp vilken lön de ska, vilken skatt som ska dras och eventuella andra förmåner. När du vill göra lönen skapar du en lönespecifikation som mailas till den anställde och du får bankfiler att skicka till banken för utbetalning alternativt betala direkt från Bokio med Bokio Företagskonto. Arbetsgivardeklarationen skapas per automatik, men du får själv skicka den till Skatteverket. Klicka sedan klar för att bokföra automatiskt.
 • Finns integration för MaxPA
 • Enkelbok
  2.3
  Du lägger till anställda och när det är dags för lön får du skapa upp vilken lön personen ska ha. Därefter laddar du ner AGI-deklarationen för inläsning hos Skatteverket.
 • Xdesk
  4.1
  Xdesk erbjuder ett löneprogram där du själv får göra lönerna.
 • Hogia Small Office
  4
  Du gör dem själv i en av Hogias moduler
 • Hogia OpenBusiness
  4
  Hogia erbjuder ett löneprogram som klarar bland det mesta på marknaden.
 • Aspia Go
  2
  Om enbart ägarlön, då hanteras lönen, utbetalning och rapportering till Skatteverket av Aspia Go appen. Vid övriga anställda hantera Aspia lönen, betalar ut och rapporterar till Skatteverket utifrån vad alla anställda rapporterat in för frånvaroavvikelser i Aspia Go-appen.
 • Voitto
  3.63
  Lägg till månadslöner, förmåner och eventuell frånvaro. Eventuella utlägg hanteras löpande i Voittos app. Godkänn med BankId för skicka till Skatteverket.
 • Bolageriet
  4.7
  Du, och alla andra som ska få lön, rapporterar avvikelser om det finns några sådana. Semester, sjukdom, VAB, övertid och liknande rapporteras direkt i tjänsten. Därefter betalas lönerna ut av Bolageriet som också rapporterar till Skatteverket.
 • Xledger
  1.84
 • Speedledger
  4.45
 • 24SevenOffice
  2.43
 • Specter
  3.86
 • Björn Lunden Bokföring
  3.91
 • Kapitas
  3
 • Slipp Redovisning
  4.19
 • Mineko
  3