Branscher

Vissa bokföringsprogram är bättre med vissa branscher. Andra släpper bara in kunder för deras utpekade målgrupper. Sedan finns de dem som jobbar med alla. Till exempel Fortnox, som är en mer generell plattform. Mycket tack vara sitt välutvecklade API har de väldigt många försystem redan integrerade. Din vinst blir att du kan få en branschspecifik lösning, genom en integration, tillsammans med Fortnox.

Branschspecifika bokföringslösningar

Wint är till exempel väldigt duktiga på mäklare då de ordnat med handpenningar och provisioner automatiskt. PE Accounting är duktiga på större konsultuppdrag, för att ta ett annat exempel.

Vad är vinsten?

Vinsten med att få en bokföringslösning som är experter på just din bransch är ganska många. Men de tydligaste är:

  • Ökad automatisering - det finns ofta funktioner för just ditt problem
  • Minskad risk för fel - branschfrågor är inte okända
  • Processtänk kring din bransch - vilket gör din verksamhet smidigare

Nästan alla branscher har specifika bokföringsfrågor. Om ett bokföringsprogram verkligen löser dina värsta problem behöver du vara noggrann med när du analyserar. Att Wint har gjort en bra lösning för mäklare är för att de satt sig in i problemet och tillsammans med sådana företagare kommit fram till hur det ska lösas. Det är en svårare hantering än att lägga till RUT för ett städbolag. Ska RUT-funktionen verkligen vara trevlig behöver den också hjälpa till med ansökningar, hålla koll om kunder överstiger gränsbelopp och så vidare.

Vi har bett affärssystemen svara om de siktar på några särskilda kundgrupper. Eller om det är fritt blås att bli kund. Se svaren nedan.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant