Bokföringsdimensioner

Vilka bokföringsprogram kan bokföra med dimensioner? Vi har hela listan.

När bokför man med dimensioner?

Att bokföra med bokföringsdimensioner är en klok idé om du vill kunna dela upp din bokföring i delar. Du kanske vill kunna följa upp hur ett projekt har gått, eller hur ett affärsområde presterar. Det är egentligen bara din fantasi som sätter stopp för vad du vill kunna följa upp. Använder du Twitter kan du jämföra dimensioner med #-taggen. Det är ett sätt att kategorisera din bokföring.

Hur fungerar bokföringsdimensioner?

Enklast förklarat är att du taggar affärshändelser, eller delar av affärshändelser med en märkning. Om du vill följa upp hur dina kontor Karlstad och Strömstad presterar innebär det att när du får in en faktura, eller ett kvitto, som berör Karlstad som märker du den med förslagsvis "Karlstad". Och vice versa om du får in något som berör Strömstad. På samma sätt delar du upp lönekostnader och kundfakturor. Gör du detta rätt kan du sedan filtrera din resultaträkning (och balansräkning om du även taggar där) på att bara se sådant som berör Karlstad eller Strömstad.

Många affärssystem stödjer tyvärr bara de klassiska "projekt" och "kostnadsställe" vilket begränsar hur mycket du kan dela upp. De nyare affärssystemen hanterar detta på ett lite mer modernt sätt. Vi har gått genom hur många dimensioner bokföringsprogrammen kan hantera i en annan artikel.

Nedan kan du se vilka bokföringsprogram som tillåter dimensioner i bokföringen.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant