Antal dimensioner

Hur många olika typer av dimensioner bokföringen stödjer sätter gränsen för hur mycket du kan tagga upp i din bokföring. Vi har kollat med bokföringsprogrammen hur många typer av dimensioner de stödjer.

Hur många dimensioner behöver jag i bokföringen?

Dimensioner används för att i bokföringen kunna tagga en affärshändelse till ett projekt, en anställd, ett område eller vad det nu kan vara. Vill du följa upp ett husbygge, hur region Värmland går och hur anställde Sara presterar så behöver du tre olika typer av dimensioner. Det innebär att när du får ett kvitto, en lönespec, en faktura och så vidare kommer du förutom att bokföra den även tagga upp projekt, region och anställd. Det kan antingen göras manuellt eller så oftast automatiseras. Många äldre bokföringsprogram tillåter bara två typ av dimensioner, projekt och kostnadsställe. Vilket ställer till det om du vill följa upp mer än så. Ett konkret exempel när det behövs fler än två dimensionstyper är om du vill följa upp om en anställd (1) gör ett projekt (2) på en fastighet (3). Vill du följa upp händelser på denna nivån måste du krossköra data på något sätt, eller skaffa dig ett bokföringsprogram som löser mer än två dimensioner.

.

Nedan har vi kollat med bokföringsprogrammen hur många dimensionstyper de stödjer.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant