Årsredovisningen signeras digitalt

Vill du verkligen hantera din verksamhet digitalt och utan papper så vill du nog inte få en årsredovisning i brevlådan för att signera. Därför har vi listat vilka bokföringsprogram som dels hjälper dig med din årsredovisning. Se tabellen nedan vilka som klarar av att skicka in den digitalt.

Hur fungerar en digital signering av en årsredovisning?

Det är inte någon raketkunskap att signera en årsredovisning med BankID, ändå är det något många bokföringsbyråer inte erbjuder. Oftast på grund av kompetensbrist. Det upplever att det är tryggare att skicka ett papper i brevlådan, som man alltid har gjort. I dag finns det många affärssystem som tillåter digital signering. Vet du att din byrå använder någon av dessa kan du be dem om att signera digitalt. Det är som att signera vilket annat papper eller betalning.

Vad är vinsten med digital signering av årsredovisningen?

Digital signering av årsredovisningar kan erbjuda flera fördelar jämfört med traditionell pappersbaserad signering. För det första gör det processen snabbare och enklare, eftersom dokumenten kan signeras elektroniskt utan att de behöver skrivas ut och skickas per post. Det kan också minska risken för förfalskningar och öka säkerheten, eftersom en digital signatur kan verifieras och spåras på ett säkert sätt. Dessutom kan digital signering bidra till att minska pappersanvändningen och därmed bidra till en mer hållbar verksamhet. Allt blir alltså mycket enklare och snabbare.

I tabellen nedan kan du se vilka bokföringsprogram som kan hjälpa dig att lämna in årsredovisningen elektroniskt utan papperskopior.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant