Valutahantering

Det är inte alla bokföringsprogram som stödjer valutahantering. Vi har i denna artikeln listat vilka som gör det.

Vinsten med ett bokföringssystem som stödjer valutahantering är små om du inte har behov av det, men väldigt stora om du återkommande intäkter eller kostnader i annan valuta. Funktionen är som sådan att när en fordran eller skuld registreras sparas inte bara beloppet i SEK utan även originalvalutan. Det gör att när fordran eller skulden regleras håller bokföringsprogrammet koll på om det uppstår en valutakursvinst eller en valutakursförlust. Det blir alltså mer rätt så. Har du en faktura då och då i annan valuta spelar det kanske inte så stor roll, men om du gör regelbundet inköp och volymerna börjar bli lite större är detta nästan ett krav för att kunna hålla ordning och redan.

Nedan kan du se om din favorit stödjer valutahantering. Se listan nedan.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant