Utbetalning egna utlägg

Vi har gått genom vilka bokföringsprogram som kan betala ut egna utlägg åt dig.

Du får en smidigare kvittohanteringen om du ser till att egna utlägg utbetalas automatiskt. En bra grej med egna utlägg är att det finns ett incitament att skicka in kvittot - man vill få tillbaks pengarna. Till skillnad från vanliga kvitton, som ingen bryr sig om förutom när det kommer till bokföringen. Sedan får man fundera på hur man motiverar för sina anställda att egna utlägg är en bra idé.

Vad behövs för att få automatisk utbetalning av egna utlägg?

För att en utbetalning av egna utlägg ska fungera automatiskt behöver du ha en koppling till banken och ett system för att hantera kvittoinskick. Dessutom gärna någon form av attestrutin, det som skickas in ska vara vettigt och korrekt. Flera av bokföringssystemen har färdiga system för detta, så allt går per automatik. Andra bokföringsprogram hanterar inte detta alls utan låter dig som användare själv betala ut utlägg, vilket kan vara väldigt tidskrävande om du har några stycken i personalen som skickar in kvitton.

Se nedan hur bokföringsprogrammen ser på utbetalning av egna utlägg.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant