Typ av tjänst

Vi har granskat alla bokföringsprogrammen och klassificerat dem efter vilken typ av tjänst de är. Detta genom att kontrollera deras funktioner, hur de tar betalt och vad de kan erbjuda totalt sett. Detta ger ingen fullständig bild över vilket bokföringsprogram du bör välja (gör i stället för test över vilket bokföringsprogram som passar dig). Men det ger dig en övergripande bild hur de jobbar. Och förenklar när du ska göra ett första urval. För bokföring måste du göra vare sig du vill eller ej.

Vilken typ av bokföringsprogram?

Som vi ser det finns det tre typer av huvudtyper kring bokföringslösningar. I vår lista nedan har vi därför valt att visa upp vilken typ varje system är. Dessa är:

  • Konsult
  • Bokför själv
  • Fullservice

Vilken typ av bokföringsprogram du ska välja beror på vad du primärt vill uppnå och vilken typ av verksamhet du har. Vill du inte bry dig alls, för du har inte tid eller inte vill, är ett program som är inriktat på fullservice ett klokt val. Skulle det vara som så att din verksamhet inte är helt straight forward. Det kanske finns rapportering utomlands, eller lager som måste hållas koll på. Då kan en konsultlösning vara mer trolig för att du ska bli nöjd.

Vill du sköta bokföringen själv, oavsett om det är att det är billigast eller för att du vill, så finns en kategori som är bokför själv. Flera av dessa är mycket kompetenta system, medan andra är lite mer smalare bokföringslösningar.

Syftet avgör

Din vinst med att förstå vilket ett bokföringsprograms övergripande syfte är? Du kan snabbt välja bort de programmen som inte passar in med det du önskar. Till exempel finns det många bokföringsprogram som kör fullservice. Då är det ju en tidsförlust att kolla in dem, om ditt mål är att sköta bokföringen själv till en så låg kostnad som möjligt. Eller om det är av kontrollskäl du väljer detta. Att snabbt förstå vilka program du har att välja på är anledningen till att vi gjort denna artikel.

Se listan nedan över hur vi tycker varje bokföringssystem bör klassificeras.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant