Stöd för kollektivavtal

När det kommer till lönehantering och bokföring är kollektivavtal en svårare sak att hantera. Det är nödvändigtvis inte så svårt om bokföringsprogrammet kan hantera detta. Vilka som erbjuder någon form av anpassning för kollektivavtal listar vi i denna artikel.

När måste jag tänka på kollektivavtal och bokföring?

Arbetar du i en bransch som har anställda som omfattas av kollektivavtal är det nästan ett måste att använda ett löneprogram som stödjer det kollektivavtalet. Annars riskerar du en ganska stor administrativ apparat. Många löneprogram har specialiserat sig på vissa branscher och har därmed gjort anpassningar så avtalet efterlevs. Om du ska använda ett bokföringsprogram och göra löner i är dessa oftast väldigt generella. Så var noga när det läser på om detta.

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan en arbetsgivarorganisation och en fackförening om villkoren för anställda inom en viss bransch eller yrkesgrupp. Kollektivavtalen reglerar ofta saker som löner, arbetstider, semester och andra anställningsvillkor, och syftar till att skapa en jämlik och rättvis arbetsmarknad genom att fastställa gemensamma grundregler för alla parter. Kollektivavtalen är oftast bindande för både arbetsgivare och fackföreningar, och ska följas av alla anställda inom den aktuella branschen eller yrkesgruppen. Kollektivavtal är en viktig del av den svenska modellen för förhandlingar och lönebildning, och spelar en central roll i att upprätthålla en god arbetsmiljö och en hållbar ekonomi. Men det betyder också att du som gör löner har koll på innehållet och ser till att du har systemstöd för att kunna hålla koll.

Hur smidig själva hanteringen i själva verket blir baseras på ett antal andra parametrar. Som hur fungerar inmatningen av uppgifter. Om det finns koppling till bank eller ej. Vi har gjort en jämförelsefunktion över alla bokföringsprogrammen där du som användare kan se mer detaljerat över hur löner fungerar.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant