Skicka kundfakturor från mobilapp

Vill du kunna skicka en kundfaktura direkt från mobilen? Det vill fler och fler. Dels för att mobilen är ett bra arbetsredskap, men också att då kan bokföringsadministrationen skötas på vartsomhelst.

De allra flesta kundfakturor är så enkla att en mobiltelefons, något begränsade, upplösning ändå löser detta hur fint som helst. Och därför är detta ett krav som allt fler företagare ställer när de ska välja bokföringslösning - att kunna skicka kundfakturor via en app.

Den senaste tiden har de flesta bokföringsprogram börjat erbjuda appar för att lösa administrationen, och då även att kunna skicka kundfakturor. Men det är inte helt standard. Så är det viktigt för dig gör du klokt i att granska ditt affärssystem innan du väljer.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant