Sätt att skicka

Vilka olika sätt att skicka kundfakturor erbjuder bokföringsprogrammen? Vi har gått genom hur bokföringssystemens faktureringslösningar fungerar.

För många räcker det med att kunna maila en kundfaktura. Men för många andra vill man ha flexibilitet. Till exempel kunna skicka e-fakturor om du jobbar mot kommuner eller större företag. Eller kunna printa ut fakturor om du är intresserad av det.

Nedan kan du se vilka sätt att skicka kundfakturor som bokföringssystemen erbjuder.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant