RUT

Arbetar du med RUT-tjänster är det nästan ett måste att använda ett bokföringsprogram som hjälper dig att hantera administrationen kring det. Alternativet är att du har ett försystem. Till exempel systemet där du håller koll på vilket hus du ska städa i på torsdag. Om du arbetar med ett städbolag. Och att det systemet sköter rapportering till Skatteverket och skickar kundfakturor.

Vill du använda ett bokföringsprogram som stöjder RUT ser du listan nedan.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant