ROT

Arbetar du med ROT-tjänster är det nästan ett måste att använda ett bokföringsprogram som hjälper dig att hantera administrationen kring det. Alternativet är att du har ett försystem. Till exempel systemet där du håller koll på vilket hus du ska snickra på under måndagen. Om du arbetar med ett byggbolag. Och att det systemet sköter rapportering till Skatteverket och skickar kundfakturor. Bygglet är ett sådant exempel på system.

Vill du använda ett bokföringsprogram som stöjder ROT ser du listan nedan.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant