Mynt

Mynt är ett företagskort som avser att förenkla utläggshantering för företaget och för de anställda.

Vinsten med att använda en smart lösning för kvittohantering är uppenbar ur perspektivet mindre administration. Men hur mycket blir skillnaden? Det beror så klart på storleken på din kvittohantering. 10 anställda som köper prylar och luncher är ju mer krävande än om du är själv i bolaget. Ska man generalisera är en tumregel om 10 minuter per kvitto något att utgå från.

Därför bör du använda en smart lösning för kvittohantering:

  • Mycket mindre administration för både den anställda och företaget
  • Snabbare bokföring, det blir enklare att få det gjort
  • Kontroll på anställda och hur mycket som spenderas

Nedan kan du se vilka bokföringsprogram som kan integrera med kortleverantören Mynt.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant