Lagersystem

Vilka bokföringsprogram kan erbjuda lagersystem? Vi har kollat med bokföringsprogrammen vad de kan här.

Lagersystem och bokföring

När det kommer till lager och få rätt antal artiklar och rätt i bokföringen är det ofta ganska svårt. Det är enkelt så länge du har ett lager, har en rutin för inleveranser och ett system där alla säljordrar registreras. Men så fort det blir volymer som är lite svårare att överskåda kan det bli klurigt med avgränsningar. När äger vi varan som skickades från Kina? Är det FOB-som gäller. Har vi koll på det i vårt lagersystem? Har vi koll på inventeringen, att allt som finns är inventerat. Att det sätts rätt värden på inköpskostnaden. Ännu klurigare blir det med många lagerställen, MO-pålägg eller när det blir rörigt med trepartshandel.

Vi har ställt frågan till bokföringsprogrammen hur de ser på lagersystem. Se svaren nedan.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant