Koncernredovisning

Om en koncern är tillräckligt stor behöver de upprätta en koncernredovisning. Hur bokföringsprogrammen löser det hanterar vi i denna artikeln.

När måste du göra koncernredovisning?

När du uppfyller ett (!) av följande krav under de två senaste åren;

  • Fler än 50 antal anställda (i medeltal)
  • Mer än 40 miljoner i balansomslutning, det vill säga tillgångar
  • Mer än 80 miljoner i nettoomsättning

Det som styr om koncernredovisning ska upprättas är årsredovisningslagen. I den framgår det att kraven på nettoomsättning och balansomslutning ska göras utan koncerninterna transaktioner. Vilket i praktiken skulle betyda att du måste göra en koncernredovisning för att få reda på om du behöver göra en koncernredovisning. Det finns därför lättnadsregler som säger 48 miljoner i balansomslutning och 96 miljoner i nettoomsättning, men då utan att du tar bort transaktioner mellan koncernbolag.

Vi har kollat om bokföringsprogrammen kan göra koncernbokföring. Det är inte vanligt att de kan.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant