Inventarier och andra anläggningstillgångar

Vill du själv sköta om att hantera avskrivningar eller vill du att bokföringsprogrammet hjälper dig med detta?

Vad är en anläggningstillgång?

Köper du in en tillgång som är tänkt att användas ett tag ska den redovisas i balansräkningen som en anläggningstillgång. På denna tillgång ska det det dras av en avskrivning åtminstone årsvis. Men helst månadsvis för att få ett rättvisande resultat. Detta gäller inte bara om du köper en dator, utan även en byggnad och andra liknande investeringar som förbrukas över tid.

Har du väldigt liten omfattning på din verksamhet räcker det med att skriva ner detta i Excel eller ha koll på det i själva bokföringen. Men har du lite fler inköp per år som klassas som anläggningstillgångar, och vill se till att avskrivningar sker månadsvis automatiskt. Då är det en klok idé att välja ett bokföringsprogram som kan hjälpa dig hålla koll på detta.

I denna listan har vi granskat hur bokföringsprogrammen sköter din hantering av inventarier och andra anläggningstillgångar.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant