Inställningar i början

Innan du kan komma igång med din bokföring behöver bokföringsprogrammets inställningar sättas rätt. Ju enklare program, desto enklare setup. Men ska det till mycket automatisering kan det ibland vara lite många instanser inblandade. Skatteverket, din bank, Bolagsverket med flera.

Många inställningar är inte av ondo

Att det är en del att ställa in kan vara av godo. Det kan innebära att du kan få till en betydande del mer automatisering. Och det är ju trevligt. Det som kan vara avgörande för din del är om du behöver göra det själv, om du får hjälp eller det finns någon guide. Här är det också verkligen att jämföra äpplen och päron. Där ett bokföringsprogram enbart handlar om att få igång en kontoplan. Kan nästa ha det helt automatiserat men i stället behövs det kärlek för att få igång Skatteverket. Vi har försökt svara på hur det övergripande går till med inställningar gällande vem som gör.

Vi har kollat med bokföringsprogrammen om du får hjälp eller om du själv får ställa in inställningar i början. Se svaren i listan nedan.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant