Kontroll om rätt löneuttag

Är du ägare till fåmansbolag är det oftast viktigt att, innan årsskiftet kontrolla dig som ägares löneuttag. Om löneuttaget överstiger ett framräknat gränsbelopp innebär det större belopp för dig som ägare att plocka ut till lågbeskattad utdelning.

Hur beräknas gränsbeloppet?

Enkelt förklarat ska den som är ägare till ett fåmansbolag ta ut en lön som överstiger ett framräknat gränsbelopp. Denna beräknas till det minsta av 6 inkomstbasbelopp + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 9,6 inkomsbasbelopp. K10.nu brukar uppdateras i god tid inför årsskiftet varje år med korrekta siffror. Om du fyller i dina belopp i deras guide får du fram om du klarar gränsen eller ej.

Vi har kollat med leverantörerna av bokföringsprogram om de hjälper till med k10-beräkning eller ej.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant