Inbetalningar från kund

Hur hanteras bokföringssystemen inbetalningar från kund? Det har vi gått genom här.

Olika sätt att hantera kundinbetalningar på

Många system har manuellt att du går in på faktura och faktura och markerar när den är betald. Inte särkilt automatiserat och risken är att du inte kollar särskilt ofta. Vilket i sin tur leder till risk för ökade kundförluster. Vinsten är att du sliper ihopkopplingar med banker och annan teknisk utmaning.

Det är också ganska vanligt att du kan få en återläsningsfil från banken som du läsa in i ditt bokföringsprogram, och på så sätt prickar av ganska automatiskt. Men du behöver fortfarande logga in på banken och hämta en fil.

Flera system kopplar sig till din bank, eller ger dig ett nytt bankkonto, och kan på så sätt få en notis om när någon betalar. Genom att matcha mot OCR-numret på fakturan kan en inbetalning markera en kundfaktura som betald.

I listan nedan kan du se hur bokföringsprogrammen valt att lösa inbetalningar från kund.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant