Fakturan skickas till rätt person

Vill du automatisera flöden av leverantörsfakturor är det väldigt trevligt om en faktura skickas till rätt person direkt. Hur? Genom att leverantören sätter en referensperson på fakturan. Bokföringssystemet, som tar emot fakturan, känner av om det finns någon person knuten till just det namnet, beteckningen, sifferkombinationen - eller vad det nu kan vara. Vinsten med detta är att fler fakturor faktiskt kommer till rätt person direkt, utan att någon annan person behöver sortera ut dem. Denna tid kan du i stället kan lägga på annat.

Många affärssystem har försystem som löser själva skanningen och attesterna. Men på senare år har attestprogrammen börjat dyka upp inne i bokföringssystemen. Och det är just bland dessa det kan vara klokt att kontrollera om de kan skicka fakturan till rätt person direkt. Särskilt om man är ett företag med lite fler anställda. De klassiska attestsystemen löser nästan alla denna funktionen.

Vi har gått genom hur svenska bokföringsprogram kan skicka en leverantörsfaktura direkt till rätt användare utan handpåläggning.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant