Exportera till Excel

Många gånger räcker inte rapporterna som finns i bokföringsprogrammen. De kan vara för stela. Det kan vara som så att du kan behöva bokföringsdata för att räkna ut egna KPI:er. Eller så räknar du din effektivitet eller produktivitet på ett annat sätt än bokföringen rapporteras.

När vill man exportera sin bokföring till Excel?

Många företag exporterar sina bokföringar till Excel för att enklare kunna analysera och manipulera data, särskilt om de behöver göra komplexa beräkningar eller skapa grafer och diagram. Andra exporterar sin bokföring till Excel för att enklare kunna dela informationen med andra, till exempel revisorer eller affärspartners. Oavsett anledning är det viktigt att se till att dina data är så korrekta och uppdaterade som möjligt innan du exporterar dem till Excel.

Vi har kollat med bokföringsprogrammen om deras lösning kan erbjuda en export till Microsoft Excel. Här nedan har du svaren.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant