Ersätta en artikel med valfri text

När du skickar en kundfaktura till ibland kunna ersätta en artikel med en valfri text utan att tappa kopplingen till statistiken. Många av bokföringsprogrammens fakturalösningar kräver att du lägger till en artikel för att kunna skicka en kundfaktura. Och att det valda namnet på den artikeln således kommer på fakturaraden. Ibland vill du kanske skriva en tydligare text än bara en artikels namn. Vid dessa tillfällen kan funktionen att kunna skriva vad man vill vara intressant.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant