Enklare skatterådgivning

Alla som driver bolag får förr eller senare en skattefråga som dyker upp. Det kan vara av enklare karaktär, som hur fungerar det med förmånsbil. Eller av svårare karaktär, som hur ska jag tänka vid ett generationsskifte. Många av bokföringssystemen har egna skatteexperter, en del har samarbeten, och del är rena system och har inga åsikter om vem du borde fråga. Det får du lösa själv. Att det finns behov av skatterådgivning är däremot alla överens om.

Ingår skatterådgivning?

När det kommer till bokföringssamarbeten så ingår skatterådgivning väldigt sällan. Det är svårt att ha ett fast pris när frågorna kan vara väldigt enkla till komplexa. Flera av bokföringsprogrammen har anställda skatteexperter, till exempel Aspia. De har också ett internationellt nätverk i form av sin tidigare ägare, PwC. Arbetar du med Bokio finns inte riktigt denna hjälp att tillgå. Men å andra sidan arbetar de mer med mindre bolag där frågan inte lika ofta uppstår. För att få en känsla för vad skatterådgivning är listar vi nedan några exempel.

  • Förmånsbil - ett enkelt upplägg är att sätta förmånsbil som nettolöneavdrag för att inte minska företagets löneunderlag
  • Successionplanering - vem ska ta över bolaget och hur ser man till att skatten planeras på ett bra sätt? Kan vara superkomplext, likväl som ganska enkelt
  • Löneunderlag - Inför årsskiftet behöver det planeras för din K10-blankett. Tar du inte rätt lön, som ägare. Då missar du ett större underlag för utdelning. Denna typ av rådgivning gör de flesta. Annars är en sida som K10.nu väldigt lätt att använda.

I denna artikel har vi gått genom alla svenska bokföringsprogram och hur de ser på enklare skatterådgivning. Erbjuder de detta eller hänvisar de dig vidare till någon?

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant