Bokföring

Hur löser de olika bokföringsprogrammen vanlig bokföring? Vi har kollat med varje leverantör hur de tycker att man löser bokföringen i deras program.

Vilka vänder sig bokföringsprogrammen till?

Alla bokföringssystem vänder sig, så klart, inte till alla. Vissa vill nå dig som vill sköta bokföringen själv (här har vi Wrebit, Bokio med flera). Andra vill nå dig som inte vill sköta om något alls (till exempel Wint och PE Accounting). Sedan finns det olika skolor även hos dessa. Det kan vara fokus på automatisk bokföring, eller fokus på bokföringsmallar. Det kan vara klassisk debet och kredit. Men det kan vara konsulter som sköter om allt.

I denna artikel har vi försökt göra det tydligt för dig som läsare vilken skola varje bokföringsprogram tillhör. Se listan nedan.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant