Arbetsgivardeklaration

Finns det löner i ditt företag, då ska det lämnas en arbetsgivardeklaration. Nu förtiden är den per person som arbetar, tidigare en total sammanställning över hela bolagets lönekostnader. Arbetsgivardeklarationen lämnar du in månaden efter lönen har betalats ut. Har ersättningen för arbete betalats ut i februari ska det rapporteras till Skatteverket i mars. Exakt vilket datum avgörs efter ditt bolags storlek på omsättningen. Gränserna och tidpunkterna hittar du hos Skatteverket.

Du ska rapportera lönekostnader så länge du är registrerad som arbetsgivare, även om en månads löner är satta till 0 kr. Är du en sådan person som tycker repetitivt arbete är trist är det kanske en idé att anlita ett system som sköter detta åt dig, eller en konsult som ansvarar för att det blir gjort. Har du inga problem att sköta inlämningen själv kan du få mer eller mindre hjälp av ditt bokföringsprogram. Vissa förbereder själva deklarationen, medan andra sköter hela rapporteringen åt dig.

Här nedan kan du se hur bokföringsprogrammen hanterar inlämning av arbetsgivardeklarationer.

Ja
Ja, men kostar
Nej
Ej besvarad / Ej relevant